Quy hoạch sử dụng đất Bình Dương, bản đồ quy hoạch

Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bình Dương đến năm 2020 (TN&MT) - Ngày 20/6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị công bố, công khai Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/5/2019 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch đất tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương. Tham dự buổi công bố có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Hội nghị do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì Hội nghị Tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã có báo cáo thông qua Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương. Theo...
Read More