Tình trạng pháp lý Dự án An Thịnh Gia Tower Dĩ An Bình Dương

Update /11/2019 Tình trang pháp lý dự án căn hộ chung cư An Thịnh Gia Tower Dĩ An Bình Dương có an toàn không. Pháp lý dự án An Thịnh Gia Tower Dĩ An Bình Dương Mặc dù chưa hoàn thiện, chưa được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư. Thậm chí chưa có dấu hiệu xây dựng móng, thế nhưng dự án Thịnh Gia Tower đã bị các đơn vị phân phối lách luật huy động vốn từ khách hàng dưới hình thức “đặt cọc giữ chỗ”, “yêu cầu tư vấn”... Pháp lý dự án An Thịnh Gia Tower phải bao gồm các giấy tờ căn bản sau để đảm bảo an toàn Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án An Thịnh Gia Tower của UBND tỉnh / Văn bản quan trọng nhất của dự án Phê duyệt tỷ lệ 1/500 An Thịnh Gia Tower GPXD dự án An Thịnh Gia Tower Thị trường bất động sản Bình...
Read More