Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng quận 12

Điều chỉnh quy hoạch hạ tầng quận 12

Đạt gia apartment xin phép được cập nhật đến quý khách hàng thông tin về cơ sở hạ tầng tại quận 12, để quý khách hàng có thể nắm rõ hơn, có thể đó là những thông tin bộ ích cho khách hàng trong việc tìm hiểu về căn hộ. Để tạo động lực cho Quận 12 phát triển, UBND Thành phố đã giao các sở-ngành phối hợp cùng UBND Quận 12 khẩn trương hoàn tất các đồ án quy hoạch và triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn Quận. Cụ thể, giao Sở quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND Quận 12 khẩn trương hoàn tất công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quận. Lập danh mục các khu vực cần điều chỉnh do quy hoạch thiếu tính khả thi, kéo dài thời gian thực hiện, gây ảnh hưởng...
Read More